FLUTD-home Inleiding De diagnose Tests Voeding
Problemen Fortekor & Semintra
Tips Links Laatste fase

 
FORTEKOR
Doel: "Symptomatische behandeling van chronisch nierfalen".

Fortekor is van oorsprong een hartmedicijn voor honden: het zorgt ervoor dat het hart beter het bloed door het lichaam kan pompen. 

De fabrikant Novartis meldt dat na onderzoek - afgerond in 2002 - is vastgesteld dat dit middel ook voor katten betekenis kan hebben: het zorgt bij katten met een nierprobleem voor een betere doorbloeding van de nieren waardoor de werking verbetert. Daardoor zou de kwaliteit van leven verbeterd worden en de kat zelfs mogelijk langer leven.

Hier bijsluiters voor de Fortekor 2.5  en de Fortekor Flavour 5

Er kan direkt na het gebruik een daling van de bloeddruk optreden. Controle van de bloeddruk is dus belangrijk. Veel dierenartsen kunnen die nog niet zelf meten. Let daarom vooral de eerste ca. 5 dagen goed op het gedrag van je kat: ik zou bijvoorbeeld bij sloomheid niet afwachten maar even met de dierenarts overleggen.

De creatinine kan in het begin stijgen: als je een kat met een toch al hoge creatinine hebt dan zou ik na circa 5 dagen een bloedtest laten doen om die creatinine te laten controleren.

Novartis zegt dat werking en veiligheid niet is vastgesteld bij katten die minder dan 2.5 kg wegen.SEMINTRA
Doel: "Vermindering van proteïnurie geassocieerd met chronische nierziekte bij katten".
Dit middel is sinds 2013 op de markt. Ook voor Semintra geldt dat er een daling van de bloeddruk kan optreden. Controle van de bloeddruk is dus belangrijk; neem contact op met de dierenarts als je kat bijvoorbeeld sloom reageert.

Hier de bijsluiter voor Semintra

 
© M.A. de Boer 2002-2013. Alle rechten voorbehouden. 
Niets mag worden overgenomen van deze website in welke vorm dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.