TERUG
VOLGENDE
INHOUD
HOME
EMAIL

 
8-A:  Blaasontsteking

 
Verschijnselen:
 • Voortdurend naar de kattenbak gaan
 • Veel persen onder klagelijk gemiauw
 • Kleine plasjes of nog slechts druppels urine produceren
 • Buiten de kattenbak gaan plassen (en/of poepen !!)
 • Urine kan soms een donkere of rode kleur (bloed) hebben
 • Heel vaak geslachtsdeel likken
 
Als je dit bij je kat ziet ga dan naar de dierenarts.

SPOEDGEVAL: als je kat niet of slechts een paar druppels kan plassen dan is dat een spoedgeval.
Bij een verstopping van de plasbuis kan de urine niet meer naar buiten, de blaas raakt steeds voller, de nieren lopen ernstige schade op en een enkele keer kan de blaas zelfs scheuren. Je kat wordt steeds slomer en raakt uiteindelijk in een coma en sterft.

Meestal zie je een blaasontsteking met of zonder blaasgruis. Het gaat zelden om een bacteriële infectie. Ook anatomische afwijkingen,gezwellen of poliepen komen weinig voor.Oorzaken:

er zijn veel factoren die een rol spelen bij het ontstaan van een blaasontsteking. Hier volgen een wat mogelijke oorzaken:

 • blaasgruis
 • weinig drinken
 • stress
 • overgewicht
 • uitsluitend droogvoer eten
 • onbeperkt voeren (free feeding) waardoor een te hoge zuurgraad van de urine kan ontstaan.
Ik kreeg indertijd een advies om mijn kat met een blaasprobleem 3 tot 4 maaltijden per dag te geven. Als een kat eet dan gaat de zuurgraad van de urine (urine-pH) omhoog. Het geven van een aantal maaltijden per dag zou ervoor zorgen dat de urine-pH meer gaat schommelen, een golvende lijn gaat vertonen waardoor struviet minder kans krijgt om te vormen.

 
Onderzoek:

Onderzoek: de dierenarts zal altijd een uitgebreid urineonderzoek doen (zie hoofdstuk 7).

Soms zal een kweek gemaakt worden waarvoor steriele urine nodig is. Steriele urine wordt door een blaaspunctie verkregen.

Bij een herhaling van de klachten zou een echo en/of een röntgenfoto van de blaas gemaakt moeten worden. De echo kan zonder narcose worden gedaan. Een röntgenfoto van de blaas wordt onder narcose gemaakt: met een catheter wordt lucht in de blaas gebracht zodat die mooi gevuld op de foto te zien is. Vanwege die catheter is een roesje nodig.Behandeling:

Blaasontsteking zonder gruis:
er kan een pijnstillend/ontstekingsremmend middel gegeven worden, soms een blaasontspanner, er kan vocht toegediend worden of natvoer geadviseerd worden.
Er wordt alleen een antibioticum gegeven als er sprake is van een bacteriele infectie

Blaasontsteking mét gruis:
meestal wordt antibiotica voorgeschreven als er gruis in de urine gevonden wordt. Ook een pijnstiller/ontstekingsremmer en eventueel een blaasontspanner. Maar daarnaast is het heel belangrijk om vast te stellen om wat voor gruis het gaat, en dat probleem aan te pakken met een dieetvoer (zie hoofdstuk 13).

De meest voorkomende vorm van blaasgruis is struviet, dat gelukkig opgelost kan worden.
Maar steeds vaker zie je calcium-oxalaat en helaas is dat niet op te lossen en zal vaak operatief verwijderd moeten worden. Als de oxalaatjes klein zijn kan een dieet-natvoer er misschien voor zorgen dat ze afgevoerd worden, maar als er al steentjes gevormd zijn zullen ze operatief verwijderd moeten worden. Vocht is in alle gevallen héél belangrijk.


Antibiotica - een paar tips:
Als er antibiotica gegeven wordt dan moet de kuur helemaal afgemaakt worden, zelfs als de klachten verdwenen lijken. Aan het einde van de kuur moet er een urine-controle volgen om te zien of de ontsteking genezen is. Is dat niet het geval, dan kan de kuur verlengd worden, of zal gekozen worden voor een ander antibioticum.

Belangrijk is het moment van een urine-controle tijdens een kuur. Vang urine op als je nog 1 à 2 kuurdagen te gaan hebt. Blijkt na onderzoek dat de ontsteking nog niet helemaal verdwenen is, dan kan de kuur meteen verlengd worden, en kun je naadloos doorgaan. 

Een pijnstiller en/of blaasontspanner kunnen ervoor zorgen dat de pijnklachten verminderen en je kat snel weer normaler gaat plassen. Dat maakt het ook makkelijker om een plas op te vangen voor een urineonderzoek als dat nog niet gedaan is.

Operatie:
als er voortdurend gruisverstoppingen optreden ondanks een strikt volgehouden dieet dan kan besloten worden om een penisamputatie uit te voeren. Zie hoofdstuk 11.                               


Blaasproblemen komen soms maar één keer voor, en soms komen ze steeds terug. Soms is er eerst sprake van gruis en een dieet, en zie je later blaasontstekingen met bloed in de urine zonder gruis. Allerlei varianten zijn mogelijk, en elke kat reageert weer anders.

Ieder geval is uniek, en daarom is het belangrijk om goed contact te blijven houden met je dierenarts. 

Heb je het gevoel niet verder te komen, ga dan zoeken naar een second opinion. Soms kan een andere behandelaar verfrissend werken.


Dierenarts E.E.D.Winius heeft een artikel geschreven waarin dit onderwerp uitgebreid aan de orde komt en uitgelegd wordt.

De titel van het artikel: Blaasproblemen bij de kat.


 
© M.A. de Boer 2002-2013. Alle rechten voorbehouden.
Niets mag worden overgenomen van deze website in welke vorm dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.